0975.255.219

Sơn phủ mịn gốc nước NC Paint Fine – Gesso

Sản phẩm là sơn lót gốc nước đa năng, thành phần sơn có sự kết hợp giữa nhũ tương Acrylic đặc biệt và Silicon đặc biệt. Sơn có khả năng kết dính rất tốt với các bề mặt bằng gỗ, bê tông, xi măng, kim loại màu và sắp thép nói chung.

ĐẶT HÀNG NHANH