0975.255.219

Sơn nội thất gốc nước NC Paint – Water Based Paint for interior

Sản phẩm là sơn nước gốc Acrylic nhũ tương và bột màu có độ bền khí hậu cao, có khả năng che phủ cao, chịu nước, chịu kiềm và có khả năng chùi rửa. Sản phẩm dùng để sơn hoàn thiện nội thất của các công trình, nhà cửa.

ĐẶT HÀNG NHANH