0975.255.219

Sơn huỳnh quang NC Paint

Sơn huỳnh quang sử dụng thành phần chính là nhựa gốc Acrylic và bột màu huỳnh quang cao cấp. Sơn có khả năng kết dính, độ bền, phản quang rất tốt, màu sắc sáng và phù hợp cho việc sơn vạch kẻ vật liệu bằng gỗ, sắt thép, bê tông, xi măng,…

ĐẶT HÀNG NHANH