0975.255.219

Sơn dầu gỗ NC Paint – Crown Oil Stain

Sơn dầu gỗ dùng để tạo màu cho gỗ và là chất liệu hoàn thiện đồ gỗ. Sản phẩm có khả năng chống nước, bảo vệ và chống côn trùng, sâu bọ. Sơn có tính chất là chất nhuộm màu và làm tăng độ bền cho gỗ.

ĐẶT HÀNG NHANH