0975.255.219

Sơn bột nhũ bạc NC Paint

Sơn bột nhũ bạc có thành phần chủ yếu là nhựa tổng hợp gốc dầu và bột màu nhôm có độ thuần khiết cao. Sản phẩm phù hợp để sơn các kết cấu, công trình bằng sắt.

ĐẶT HÀNG NHANH