0975.255.219

Sơn bóng khô tự nhiên NC Paint Lac-quer

Sản phẩm dùng làm sơn hoàn thiện nội ngoại thất và bảo vệ chất liệu gỗ hoặc sắt thép. Sản phẩm có độ bóng và khả năng kết dính cao.

ĐẶT HÀNG NHANH