NC Paint Việt Nam xin thông báo: Tất cả các đơn hàng của NC Paint sẽ được vận chuyển theo 3 hình thức sau:

1. Vận chuyển bằng xe của công ty: Đối với các đơn hàng lớn và các đơn hàng của đại lý thì phía công ty sẽ trực tiếp chuyển hàng đến đúng địa điểm của khách hàng mong muốn.

2. Đối các đơn hàng lẻ ở tại Hà Nội: Nhân viên kinh doanh sẽ trực tiếp làm việc với khách hàng về hình thực chuyển hàng và chi phí chuyển hàng.

3. Đối với đơn hàng lẻ ở tính: NC Paint sẽ chuyển hàng thông qua các xe khách và báo trước phí vận chuyển cho khách hàng.