Hiện nay, NC Paint Việt Nam chỉ chấp nhận 2 hình thức thanh toán:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt
  2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

Đối với hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng thì quý khách vui lòng liên hệ đội ngũ nhân viên kinh doanh của NC Paint Việt Nam để có thông tin tài khoản chính xác nhất.

Đối với khách hàng muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT) cũng vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ.