NC Paint Việt Nam xin thông báo chính sách đổi trả sản phẩm như sau:

1. NC Paint Việt Nam chỉ chấp nhận đổi trả các sản phẩm còn nguyên bao bì nhãn mác và khách hàng sẽ phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển 2 chiều.

2. Đối với các sản phẩm lỗi của nhà sản xuất sẽ được NC Paint làm việc xác minh với khách hàng và thỏa thuận cách thức đổi trả.

3. Đối với các sản phẩm không bị lỗi và đã sử dụng thì NC Paint không chấp nhận đổi trả dưới bất kỳ hình thức nào!

NC Paint chỉ chấp nhận hoàn tiền với những sản phẩm được chấp nhận trả hàng. Số tiền hoàn trả bằng với giá mua sản phẩm và mọi chi phí vận chuyển khách hàng sẽ là người trực tiếp trả