Sơn lót gốc nước NC Paint – Binder Primer

Sản phẩm là sơn lót gốc nước, thành phần chính là nhựa nhũ tương gốc Acrylic. Sản phẩm có tác dụng làm nhẵn lì bề mặt vữa, bê tông và tạo kết dính giữa bề mặt và các lớp sơn. Khi có yêu cầu thi công đặc biệt, xin vui lòng gửi mẫu trước để chúng tôi tư vấn cụ thể.

Khuyến mại đặc biệt
  • Khuyến mại 1
  • Khuyến mại 2

ĐẶT HÀNG NHANH