Chất chống thấm vô cơ NC Paint – Muriansae

Muriansae là chất chống thấm vô cơ thân thiện môi trường, dùng để bảo vệ và nâng cao tuổi thọ cho lớp bê tông, xi măng, vữa gạch, ngói thô,…(sau đây gọi chung là lớp vật liệu).

Khuyến mại đặc biệt
  • Khuyến mại 1
  • Khuyến mại 2

ĐẶT HÀNG NHANH